Projekty

    Specjalizujemy się w  projektowaniu odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii,  w wykonywaniu ocen energetycznych obiektów oraz w doradztwie technicznym.

    Wszystkie nasze projekty wykonywane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i życzeń Inwestora, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych metod oraz zgodnie ze sztuką inżynierską.

Jakie projekty wykonujemy?

*

węzły ciepłownicze

*

kotłownie gazowe

*

sieci i przyłącza ciepłownicze

*

projekty elektryczne