Eksploatacja

        Dokonujemy czynności związanych z bieżącą obsługą serwisową węzłów i kotłowni. Eksploatacja to ważna czynność zgodna z wymogami producentów, polegającą na cyklicznych przeglądach i kontroli parametrów pracy węzłów cieplnych i kotłowni. 

        Przeglądy okresowe węzła czy kotłowni, w zależności od podpisanej umowy polegają głównie na:

  • kontroli pracy układów stabilizacji ciśnienia zładu c.o.
  • kontroli parametrów pracy węzła, czy kotłowni
  • kontroli nastaw sterowników węzła cieplnego i kotłowni
  • kontroli urządzeń pomiarowych
  • czyszczenie filtrów w obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
  • odpowietrzenie instalacji węzła cieplnego ( konieczna aparatura umożliwiająca wykonanie usługi)
  • kontroli i typowaniu urządzeń uszkodzonych do wymiany lub remontu
  • kontroli stanu technicznego wymienników czy kotłów oraz pozostałych urządzeń węzła cieplnego i kotłowni
  • inne, dodatkowe usługi( konserwacja instalacji, usuwanie drobnych przecieków instalacji c.o. i c.w.u. płukanie chemiczne wymienników, uzupełnienie zładów po usunięciu przecieków i inne)

 

Zadzwoń teraz!