CO ZAPEWNIAMY?

• indywidualne podejście do każdego klienta – oferta każdorazowo dopasowywana jest do Twoich potrzeb,
• bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej zawierający wizualizację rozmieszczenia modułów, prognozę rocznego uzysku energii elektrycznej oraz szacowaną stopę zwrotu z inwestycji,
• pomoc w pozyskaniu dofinansowaniu czy też doborze najlepszej opcji finansowania, 
• sprawną realizację budowy systemu opartego wyłącznie na komponentach wysokiej jakości,
• obsługę posprzedażową.